СКЛА БЕРОЕ Стара Загора

ЗА ЗАПИСВАНЕ

Ако желаете да се тренирате в СКЛА БЕРОЕ, моля свържете се с нас на следните телефони:

+359 887 549 732 София Събева
+359 884 727 654 Тодор Гургуриев


Този уебсайт е осъществен с помощта на www.ngobg.info