СКЛА БЕРОЕ Стара Загора

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

Председател:
Иван Колев
Членове:
Тодор Гургуриев
Емилия Драгиева
Красимира Чахова
Светослав Иванов

Този уебсайт е осъществен с помощта на www.ngobg.info