СКЛА БЕРОЕ Стара Загора

Мисия на неправителствената организация

Да организира практикуването на лека атлетика на клубно ниво;  
Да организира школи и тренировъчно-състезателна дейност по лека атлетика и други спортове;  
Да подготвя състезатели за участие в спортни състезания;  
Да привлича към участие в спорта на любители и симпатизанти от всички възрасти, както и организира състезания с награден фонд;  
Да разработва правилници, програми и други материали за методическо ръководство на тренировъчната и спортно-състезателна дейност;  
Да организира и администрира ученически игри и спортни състезания на територията, на която осъществява дейността си;  
Да създава условия, организира спортни занимания и провежда състезания за хора с увреждания и граждани в неравностойно социално положение, с оглед на тяхната рехабилитация и социална интеграция;

Цели на организацията

Да насочва,координира дейността по издигане равнището на спортно майсторство в областта на леката атлетика и да създава условия за развитие на лека атлетика и други форми за възстановяване на населението на клубно ниво чрез привличане на обществеността, насърчаване на творческата активност и самоинициативност на треньори, специалисти, деятели и любители, както и подготовка на висококвалифицирани специалисти; СК ще се застъпва и ще отстоява пред обществени, държавни органи и трети лица за бързо и благоприятно решаване на всички въпроси,засягащи интересите на членовете. СК ще осъществява връзки за сътрудничество и обща дейност със сродни, национални и чуждестранни клубове, организации, сдружения и търговски дружества за постигане на общи цели, ще осъществява връзки и обмяна на опит в областта на леката атлетика за изучаване и използване на постиженията им.

Този уебсайт е осъществен с помощта на www.ngobg.info